Kalite Politikası

Kalite Politikası

"1998 yılında atılan sağlam temeller üzerinde büyüyoruz." Hedefimiz dünyaya açılan kapımızı, ardına kadar açmak, ülkemizin standartlarının gelişiminde öncü rolü oynamaktır. Çağdaş, kaliteli ve yeniliğe açık vizyonumuzu konuklarımıza ve tüm paydaşlarımıza sunmakta temel politikamız;

  • İşveren / müşteri isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak
  • İşveren / müşteri ve altyükleniciler / paydaşlar ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletisimin hatasız kurulmasını sağlamak,
  • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerinin kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
  • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
  • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmektir.

TAV, yeniden yapılanma planları çerçevesinde hızlı ve güçlü bir şekilde büyümesini bu doğrultuda sürdürecektir. Dünyaya açılan kapımız, bizim için "Dünyaya açılmanın yolu" olacaktır.