İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Amacı

Havalimanı işletmeciliği alanında, müşteri odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak amacı ile hareket eden kuruluşumuz yasalara ve düzenlemelere karşı saygıyı ön planda tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel gereklilik olarak benimsemiştir. Çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır.

Kapsamı

TAV Havalimanları Holding ve bağlı tüm işletmelerinin çalışmalarını direkt yada endirekt olarak etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Kanuni Çerçeve

TAV Havalimanları Holding faaliyetlerini yerel ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği ve sivil havacılık kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, insan kaynakları direktörlüğü, işletmeler direktörlüğü ve İşletmelerin genel müdürlükleri ile birlikte gözden geçirilmekte olup, yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından güncellenmekte ve yönetilmektedir.

Genel İlkeler

Hedef seçtiğimiz bölgelerde lider havalimanı işletmecisi olma vizyonumuz doğrultusunda TAV Havalimanları Holding’in oluşturup ilan ettiği, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası şu unsurlardan oluşur;

  • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyulacak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsenir.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek, çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işletmelerde yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.
  • Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefler.
  • TAV Havalimanları Holding, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en ön planda tutar, paydaş ve tedarikçilerini de bu konuda teşvik eder ve destekler.