Yönetim 

TAV Havalimanları yönetişim yapısı içindeki alt komiteler Grubun sürdürülebilirlik odak alanlarındaki ortak konulara dair öğrenme, deneyim paylaşma ve proje geliştirme amaçlı olarak çalışmaktadır. İki ayda bir toplanan alt komiteler belirlenen konu başlıklarında gelişmeleri, eğilimleri, ilgili mevzuata dair güncel bilgileri değerlendirmektedir. İştiraklerin stratejilerine entegre edilecek olan sürdürülebilirlik programları çerçevesinde ortak mekanizmaları belirleyerek Grup genelinde yaygınlaştırma, farkındalık geliştirme ve süreç iyileştirmeler için proje geliştirmektedir.