Strateji

2022-2025 periyodu için Grup ADP ile uyumlu olarak tanımlanan ve kurumsal stratejiye entegre edilen sürdürülebilirlik stratejimizin uygulamasına ilişkin eylem planları Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçlerle sistematik olarak takip edilmektedir.

Dört ana eksene oturan yol haritalarımızla amaçlanan; uzun vadeli bir perspektifle yeni bir havalimanı modeli oluşturulması, ortak bir endüstriyel yaklaşım etrafında hareket etmek, net öncelikler ve ölçülebilir hedeflerle güçlenmek, Grup düzeyindeki tüm iştirakleri kapsayıcı olmaktır.

2022-2025 Stratejik Planı kapsamında yer alan sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla TAV Havalimanları yönetişim yapısı da güncellenmiştir. “Organizasyonun ekonomik, çevresel ve sosyal fırsatları iş stratejilerine entegre ederek, iş hedeflerine ulaşma ve uzun vadeli hissedar değerini artırma yeteneği” olarak tanımlanan sürdürülebilirliğin; kurumsal sosyal-çevresel performans, finansal ve pazardaki başarı ile güçlü bir ilişkisi vardır. Bu sebeple sürdürülebilirlik çeşitli paydaşlar üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri açısından da önemlidir.

TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin yönetim anlayışına göre; organizasyonel ve kültürel değişim gerektiren bir konu olarak ele alınan sürdürülebilirlikte ancak etkin bir organizasyonel yapılanma ile beklenen sonuçlara ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Bu kabulle TAV Havalimanları sürdürülebilirlik yaklaşımının faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda ve her seviyede yayılması ve içselleştirilmesini sağlamak üzere tasarlanan özel yönetişim yapısı hem ADP KSS Grup Stratejisi 2025’e uyumlanma süreçlerini takip edecek hem de TAV kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamaya aktaracak organizasyonel birimlerden oluşmakta ve süreçlerin performansının takip edilmesini içermektedir.