Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

Sosyal Göstergeler

Aşağıdaki veriler sadece tam konsolidasyona dahil şirketlere aittir. Yani TGS, ATÜ, TAV Medine, FTA TAV Antalya gibi ortak girişimlerimiz bu kapsamda değildir.

Toplam çalışan sayımız yıl sonunda 31.931 iken buradaki toplam çalışan sayımız 15.738’dir.

Dönem Sonu İtibarıyla Çalışanların Dağılımı

2020

2021

Toplam çalışan sayısı

13.221

15.738

Belirsiz süreli sözleşme

12.227

14.792

Belirli süreli sözleşme

993

946

Kadın

3.500

4.210

Erkek

9.721

11.529

Çalışanların Pozisyon ve Cinsiyete Göre Dağılımı

 

 

Toplam müdür ve üstü pozisyonlar

539

726

Kadın (müdür ve üstü)

150

218

Erkek (müdür ve üstü)

389

508

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı

26,4%

26,7%

Kadın yöneticilerin toplam yönetici sayısına oranı

27,8%

30%

Engelli çalışan sayısı

178

218

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışan sayısı

2.548

2.539

Çalışan devir hızı

5,13%

8%

Eğitim

 

 

Çalışanlara verilen toplam eğitim saati

626.043

2.243.182

Alt yüklenicilere verilen toplam eğitim saati

920

922

Toplam eğitim maliyeti (TL)

-

253.440

Çalışan başına eğitim maliyeti (TL)

 

15,84

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

2019

2020

2021

3 günden az zaman kaybı olanlar da dahil olmak üzere zaman kaybı olan iş kazalarının sayısı (yılbaşından bugüne kadar)

350

132

167

3 günden az zaman kaybı olanlar da dahil olmak üzere zaman kaybı olan yol kazaları sayısı (yılbaşından bugüne kadar)

0

0

5

İş kazası kayıp gün sayısı

5.656

2.012

2.198

Çalışma saatleri

32.881.932

22.896.264

27.189.493

Sıklık oranı

10,64

5,77

6,1

Ağırlık oranı

0,17

0,09

0,08

Yıl boyunca bildirilen meslek hastalığı sayısı

0

0

0

 

Çevresel Göstergeler

 

Enerji Tüketimi (MWh)

 

Ankara

İzmir

2021

2020

2021

2020

Toplam net enerji tüketimi

50.478

45.948

39.526

83.283

Yenilenebilir elektrik satın alındı

0

0

0

0

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi

0

0

270

278

Satın alınan toplam yenilenebilir enerji

3,810

0

0

0

Toplam yenilenebilir enerji

4.150,81

0

270

278

Emisyonlar

 

2021

2020

2021

2020

Kapsam 1 (ton CO2e)

8.737

8.097

16.330

16.614

Kapsam 2 (ton CO2e)

3.235

2.744

3.422

1.468

Kapsam 3 (ton CO2e)

Henüz hesaplanmadı

82.162

Henüz hesaplanmadı

130.370

NOx (ton)

5,83

-

77,31

113,66

SOx (ton)

0

-

0

0,74

Atık Yönetimi (ton)

 

2021

2020

2021

2020

Toplam atık

578,52

573,76

1.183,68

875,39

Tehlikeli atık

9,29

18,76

11,15

1,7

Tehlikesiz atık

431,23

412

972,47

724,89

Toplam geri dönüştürülmüş atık

138

143

200,06

148,8

E-atıktaki toplam azalma (kg)

7.667

31

0

0

Su Yönetimi (m3)

 

2021

2020

2021

2020

Toplam su çekme

186.464

172.343

392.623

367.226

Şebeke suyu

 -

-

186.508

137.663

Yeraltı suyu

 -

-

206.115

229.499

Yüzey suyu

 0

0

0

0

Toplam çekilen tatlı su

186.464

172.343

392.623

367.162

Toplam geri dönüştürülen su

40

40

0

0

Çevre Yatırımları ve Harcamaları

 

2021

2020

2021

2020

Toplam çevresel harcama tutarı (TL)

660.120

1.420.000

1.540.000

345.617